недеља, 08. септембар 2013.

Стратиграфија неогена и квартара — савремена терминологија и номенклатура (последње обавештење)

Поштоване колеге,
 На следећем линку можете преузети последње обавештење везано за скуп Стратиграфија неогена и квартара — савремена терминологија и номенклатура

1 коментар:

 1. Извештаји и закључци са одржане радионице/ workshop-а
  “Neogene and Quaternary stratigraphy
  - actual terminology and nomenclature”

  Једноденвна радионица на тематику „Стратиграфија неогена и квартара – актуелна номенклатура и стратигафија“ је одржана 20. септембра 2013. у просторијама Привредне коморе Србије са 48 учесника међу којима су били експерти из региона (Аустрије, Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине и Русије). Радионица је организована од стране Секције за стратиграфију, палеонтологију и тектонику, Комисија за неоген и квартар Српског геолошког друштва. На овој радионици која је била билингуална (на енглеском и српском), саопштено је 16 усмених саопштења и издата пригодна књига апстраката и програм на енглеском језику.
  Заједнички закључци Комисија неоген и квартар:
  1. Поштовати и користити званични IUGS-ICS хроностратиграфски модел.
  2. Избацити архаизме и свих писаних и усмених саопштења.
  3. Упућен је апел члановима ових Комисија да се активније укључе у рад међународних и домаћих тела и институција.
  Посебни закључци Комисије за неоген:
  4. Даље радити на детаљнијем регионалном рашчлањавању миоцена и плиоцена кроз интегрисани и интердисциплинарни приступ
  5. Посебно обратити пажњу на хроностратиграфско позиционирање језерских система у миоцену и плиоцену
  6. Боље документовати релације, сличности и разлике у стратиграфском развоју Панонског и Дакијског басена у Србији
  7. Решити питање прелаза и временске одреднице миоцен/плиоцен и неоген/вартар у смислу општег модела у Медитерану
  Посебни закључци Комисије за квартар:
  8. Препорука је да се користи модел за MIS, док за стратиграфију лесно-палеоземљишних секвенци модел у Војводини који је представљен у саопштењу.
  9. За стратиграфију кичмењака се препоручују да се користе модели који су представљени у саопштењима.
  10. У случају полицикличних речних седимената, дат је предлог стратиграфског рашчлањења топлих стадијума квартара, и препорука је да се користи дати модел док се не направи потпунији модел.
  11. Термин “еоплеистоцен” избегавати и не користити.
  12. Пенк-Брикнеров морфостратиграфски модел Алпа није препоручљиво користити у хроностратиграфском смислу, осим у другим контекстима како је дато у саопштењу на скупу.
  У име комисија:

  Љупко Рундић
  Млађен Јовановић

  ОдговориИзбриши