недеља, 25. јануар 2015.

Записник са састанка радне групе за тзв. “црвене серије” неогена и квартара (23.1.2015)
ЗАПИСНИК
са састанка радне групе за тзв. “црвене серије” неогена и квартара
одржаног 23.01.2015. у Спомен соби Јована Жујовића (РГФ, Каменичка 6.) са почетком од 12 часова

Састанку присуствовали: Петар Стејић, Млађен Јовановић, Љупко Рундић, Тивадар Гаудењи.

На састанку везаном за тзв.“црвене серије” неогена и квартара, одлучено је да се започне озбиљнија активност по овој проблематици. Први простор који ће бити разматран је неогено-квартарна кластична сукцесија на простору Костолачког басена.

У том смислу, следећи састанак би се фокусирао на геологију и стратиграфију површинског копа Дрмно. То је један од малобројних али врло инструктивних, отворених и приступачних копова. Досадашњим радовима, а поготово новим интердисциплинарним истраживањима поводом открића мамута, постоји доста разлићитих тумачења стратиграфског редоследа, првенствено пакета седимената изнад угља.

Одлучено је да следећи састанак буде у петак, 6. фебруара 2015. у Геолошком заводу Србије (Ровињска 12), а П.Стејић ће заједно са колегиницом Љ. Танасковић, бити домаћин састанка и припремити најновије теренске и лабораторијске податке везане за то подручје.

23.01.2015.

Љ. Рундић
Т. Гаудењи

уторак, 16. децембар 2014.

“црвене” серије неогена и квартараЗ А К Љ У Ч Ц И
радног састанка Комисијa за неоген и квартар СГД, одржаног 5.12.2014


Тема:  “црвене” серије неогена и квартара

1. Истраживање “црвених” континенталних серија неогена и квартара је важан задатак јер те творевине нису довољно добро стратиграфски дефинисане и позициониране.
2. Неопходно је да сви чланови Комисија, сходно расположивим капацитетима, наставе да раде на овој проблематици по договореној динамици..
3. Геолози чланови Комисија из  НИС-Гаспрома ће припремити и презентовати податке првенствено везане за подповршинске црвене серије доњег миоцена и тање „црвене“ серије у оквиру млађег неогена а базирано на подацима са регионалних профила, сеизмичких секција, каротажних мерења и дубоких бушотина.
4. Картирајући геолози Геолошког завода Србије немају довољно капацитета да при картирању ураде детаљније палеонтолошке анализе или узоркују за евентуална радиометријска датирања, али ће добро проучити, класификовати и презентовати све досадашње податке и резултате.
5. Потребно је активније укључити седиментологе у дискусију и анализирати њихове раније податке.
6. На наредним зборовима СГД, очекује се презентација новијих резултата чланова обе Комисије.
7. Све то као и стална коресподенција међу члановима и стручна дискусија,  ће допринети да се уобличи и напише јасна препорука за правилно дефинисање и именовање ових јединица у смислу њиховог представљања на ГК 1: 50 000  (слојеви, чланови, формације).


Београд, 15.12.2014.


др Тивадар Гаудењи, научни сарадник
др Љупко Рундић, ред.проф.

понедељак, 01. децембар 2014.

Радни састанак

Радни састанак комисија за неоген и квартар СГД ће се одржати на тему "Црвене серије неогена и квартара Србије" у Свечаној сали РГФ са почетком од 14.30 5. децембра 2014.
Више детаља на http://www.sgd.rs/images/Radni_sastanak_Crvene_serije.pdf

среда, 10. април 2013.

19. април 2013. - Пролећни Збор СГД

Пролећни збор СГД ће се одржати у петак 19. 04. 2013 са почетком од 12 часова на РГФ (Ђушина 7.) сатницу и детаље можете видети на сајту СГД
http://www.sgd.rs/
Видимо се!

среда, 13. март 2013.

Конференција 20. септембар 2013

Комисија за неоген, Комисија за квартар и Секција за стратиграфију, палеонтологију и тектонику СГД, 20. септембра у просторијама Привредне коморе Србије организује целодневни научни скуп са међународним учешћем под називом: Стратиграфија неогена и квартара - савремена терминологија и номенклатура.
Више детаља ускоро!