понедељак, 21. фебруар 2011.

Заједнички састанак Комисија за неоген и квартар СГД

Поштоване Колеге,
Позивамо Вас на заједнички састанак Комисија за неоген и квартар СГД, који ће бити одржан у среду, (23. фебруара 2011.) са почетком у 14 часова у свечаној соби СГД (РГФ, Каменичка 6.).

Дневни ред:
1. Сарадња чланова Комисија за неоген и квартар СГД у будућим истраживањима.
2. Обележавање 120. годишњице СГД.
3. Организација рада СГД (Записници, Зборови, библиотека...).
4. Разно.

Проф. др Љупко Рундић
Мр Млађен Јовановић

ЗАПИСНИК СА САCТАНКА (у целости)


Cрпско геолошко друштво
Београд

ЗАПИСНИК
са заједничког састанка Комисије за неоген и Комисије за квартар СГД


Састанак је одржан 23. фебруара 2011. у Свечаној соби СГД (РГФ, Каменичка 6, Београд) са почеком у 14 часова уз присутво 16 чланова СГД.
Састанком су председавали председници Комисија: проф. др Љупко и мр Млађен Јовановић
Присутни: Сребренка Петровић, Љиљана Танасковић, доц. др Мери Ганић, др Зоран Марковић, мр Гордана Јовановић, Валентина Вулетовић-Гаћаш, доц. др Весна Цветков, доц. др Зорица Лазаревић, доц. др Јелена Миливојевић (Комисија за неоген), доц.др Катарина Богићевић, доц. др Драженко Ненадић, др Петар Стејић, др Тивадар Гаудењи (Комисија за квартар).
Оправдано одсутни: Миодраг Кезовић, Љубинко Савић, др Иван Дулић, др Дарко Спахић, мр Биљана Митровић и проф.др Слободан Кнежевић.
Састанку је присуствовао и Председник СГД проф. др Ненад Бањац.


Председавајући су предложили Дневни ред који је једногласно усвојен:
  1. Сарадња чланова Комисија за неоген и квартар СГД у будућим истраживањима.
  2. Обележавање 120. годишњице СГД.
  3. Организација рада СГД (Записници, Зборови, библиотека...).
  4. Разно
1.
Најближа стручна и научна сарадња између чланова Комисија за неоген и квартар је неопходна на дефинисању границе неоген/квартар на простору Србије, а у складу са званичном ICS границом између ове две периоде која је сада временски ниже лоцирана у односу на ранији период (2,59 м.г.). Први резултати ове сарадње биће објављени у склопу јесењег Збора СГД.

У оквиру реализације пројекта израде ОГК 1:50.000 договорени су заједнички изласци на терен. Први такав терен ће обухватати простор пожаревачког Подунавља, са фокусом на угљенокоп Дрмно, а биће реализован до прве половине 2011. године (предлог Љ.Танасковић и З. Марковић).Учесници пројекта ће се путем електронске поште или преко блога благовремено обавестити о тачном термину. Реализатор пројекта неће сносити путне трошкове за остале учеснике истраживања.

Чланови Комисија ће чешће размењивати информације о најновијим научним радовима које објављују, као и о локалитетима који су погодни за истраживања.

2.
Констатовано је да 120. годишњица Српског геолошког друштва није обележена 10. фебруара, како је то било договорено на Изборној скупштини СГД 7. јула 2010.

Јубилеј је обележен 17. фебруара у Новом Саду, на Департману за географију, туризам и хотелијерство.

Председник СГД је присутне обавестио да ће обележавање јубилеја бити скромнијег карактера. СГД је одлучило да донира рачунар новије генерације да би студентима РГФ омогућили рад и кориштење софтверског пакета Petrel, па ће ова прилика бити искоришћена за промоцију Друштва.
У оквиру обележавања годишњице СГД, Председник СГД је обавестио чланство да се планира Свечана седница, а у току су преговори да би се обезбедила адекватан простор -опције су Зграда НИС на Новом Београду, сала Савеза инжењера Србије, Сала САНУ, Коларац. Млађен Јовановић је обавестио да је Седницу могуће одржати и у Великој сали Матице српске у Новом Саду.

Председник СГД је известио да ће у периоду од 14-18. септембра 2011. у Београду бити одржан 17.конгрес Савеза европских геолошких друштава (МAEGS 17) са темом Геологија и дигитално доба, током којег ће бити обележен и јубилеј нашег Друштва. Биће одштампана краћа брошура о историјату Друштва, на српском и енглеском језику. Прво саопштење и официјелни сајт скупа су у припреми и очекује се да ускоро буду готови.

Поновљен је предлог да се организује изложба геолошких карата рађених у Србији али и оних израђених у иностранству, а које обухватају и простор данашње Србије. Оквирно је договорено да би најприкладније би било да се изложба реализује током 17 МAEGS. Простор још није нађен, али жеља је да то буде Галерија Природњачког музеја на Калемегдану и преко колега из Природњачког музеја да се контактира Природњачки музеј. Карте које поседују Јовановић и Гаудењи би за ту прилику биле одштампане. Предложено је да се скенирају и одштампају и старије геолошке карте израђене у Србији, а ради заштите оригинала.

3.
Чланови Комисија су изразили незадовољство што још нису одштампани Записници СГД за 2008. годину који чекају већ две године припремљени а касни и свеска за 2009. и 2010. годину.

Председник СГД је присутне информисао да је свеска Записника СГД за 2008. припремљена и да ће се у наредних месец дана одштампати (прихватио помоћ М.Ганић и Т. Гаудењија око финализације ове књиге). Свеске Записника за 2009. и 2010. су у припреми и само недостају неки чланци и очекује се да и они буду урађени ускоро. Сугерисано је да уколико се до краја марта 2011. не прикупе поздравни говори са отварања 15. КГС, свеска за 2010. штампа без њих.

Још једном је затражено мишљење и одлука Управе СГД о писаном предлогу Комисија датом пред Изборну скупштину СГД (7. јула 2010), а који се тиче електронског публиковања Записника и њиховог статуса Зборника радова са домаћег научног скупа (М60).

Управа би требала да одлучи о члановима Научног и Организационог одбора Зборова и о предложеном Упутству за припрему саопштења за штампу, а које је састављено на основу критеријума МНТР.

Чланови Комисија су се сложили да би предложене промене омогућиле да се на Зборовима саопштава већи број радова, првих и прелиминарних саопштења и извода и да они буду места истинске размене мишљења и сазнања између чланова Друштва. Студентима РГФ-а ће се препоручити да на Зборовима саопштавају резултате њихових истраживања, семинарских радова, делове дипломских радова или приказе књига. На овај начин би Зборови вратили масовност и изворни карактер.
Чланови Комисија су предложили да Записници поред електронског, задрже и штампани облик.

Након одлуке Управе о овим предлозима, обавештење о томе уз ново Упутство за припрему радова ће урадити Тивадар Гаудењи и Млађен Јовановић, и оно ће бити постављено на сајту СГД и послато електронском поштом.

Председник СГД нас је инфомисао да је закупљен домен www.sgd.rs а да ће након израде странице за конгрес AEGS, сајт бити редизајниран. Истоветна презентација СГД ће упоредо стајати и на адреси www.nsgd.org.

Констатовано је да је неопходно утврдити стање фонда књижнице СГД у згради у Карађорђевој улици, а због наступајућих грађевинских радова на овој згради.

Одлучено је да Ненад Бањац, Љупко Рундић и Петар Стејић почетком наредне недеље прегледају фонд и да издвоје публикације које ће бити спаковане у кутије. Заштићене у кутијама, публикације ће у просторији књижнице остати до проналажења одговарајућег простора за њихово премештање, а најкасније до почетка грађевинских радова на згради у Карађорђевој 43. Након што се оквирно утврди запремина публикација које ће бити чуване, Млађен Јовановић ће прикупити цене погодне амбалаже.

4.
Љупко Рундић је саопштио да су поједини чланови Комисије за неоген оправдано одсутни са састанка али да су упутили писма у којима су изнели своја мишљења (сви подржавају конструктивне идеје) о појединим тачкама дневног реда (нпр. Иван Дулић, Миодрад Кезовић, Љубинко Савић)

Чланови Комисија су обавештени о предстојећим научним скуповима у Банској Бистрици, Словачка (4. симпозијум о Неогену централне и југоисточне Европе, 12-16.09.2011.) и у Берну, Швајцарска (18. конгрес INQUA, 20-27.07.2011), као и летњој школи квартара у организацији Масариковог Универзитета из Брна, која ће се одржати у Србији током јуна 2011.


Састанак је завршен у 16.40.Београд, 23. фебруар 2011.

Председник Комисије за неоген
проф. др Љупко Рундић
Председник Комисије за квартар
Мр Млађен Јовановић
 

Нема коментара:

Постави коментар