четвртак, 05. мај 2011.

Пролећни Збор СГД


Редовни пролећни Збор СГД је заказан за петак, 13. мај 2011. са почетком у 10:00 часова. Збор ће се одржати у згради Економског факултета (Каменичка 6.) соба 315 (III спрат).
Распоред саопштења:

време
аутори
Наслов
10.00 - 10.15
Гаудењи, Т., Јовановић, М., Марковић, С.Б.
Палеоеколошка реконструкција на основу малакофауне профила циглане у Пожаревцу
10.15 - 10.30
Гаудењи, Т., Јовановић, М.
Палеоеколошка реконструкција горњеплеистоценог профила Старе циглане код Титела.
10.30 – 10.45
Јанковић, Д.
Винча – неолитска метропола
10.45 - 11.00
Јовановић, М., Гаудењи, Т., Мијовић, Д.
Изненађење са истока – лес на геолошкој карти из 1815.
11.00 - 11.15
Јовановић, М., Гаудењи, Т., Марковић, С.Б., Савић, С.
Лесни профил циглане у Пожаревцу
11.15 – 11.30
Цветков, В., Лесић, В.
Терцијарне палеоротације Фрушке горе
11.30 - 12.00
пауза
12.00 - 12.15
Кнежевић, С., Ганић, М., Рундић, Љ.
Геолошка грађа приобаља Саве дуж трасе новог моста на Ади Циганлији.
12.15 – 12.30 Крстић, Н. Јовановић, Љ, Савић, Н. Слатководни остракоди и пратећи гастроподи Купреса, из базалног дела Динаридског система језера (отнанг?) на висини од 1.150 метара
12.30 – 12.45 Марковић, З., Brujin de H., Wessels, W., Миливојевић, М.
Ситни сисари палеогена околине Бабушнице
12.45 - 13.00
Радаковић, Д., Миловановић, З.
Могућност примене геофизичких метода у истраживању угља на примеру западног дела Костолачког басена
13.00 – 13.15
Рундић, Љ., Кнежевић, С., Стоица, М., Боргхтер, М., Огњанова-Руменова, Н.
Нови подаци о језеру Панон (Lake Pannon) на подручју Фрушке горе
13.1513.30
Стејић, П.
Проблем генезе падинских седимената старијег квартара у пожаревачком Подунављу и јужном Банату
13.3013.45
Танасковић, Љ.
Делувијално-пролувијални седименти Кличевачке серије (лист Пожаревац 4, 1: 50 000)
13.4514.00
Кезовић, М.
(Нео)тектонски склоп Колубарског басена
 

Видимо се!

Нема коментара:

Постави коментар