понедељак, 02. мај 2011.

Tеренско истраживање на копу Дрмно, 20. 4. 2011.


У оквиру реализације пројекта израде ОГК 1:50.000, секција Пожаревац 4, чланови Комисија СГД за неоген и квартар су 20. априла 2011. обавили теренска истраживања на копу Дрмно.
Веома драгоцену помоћ пружио је проф. др Небојша Васић, на чему му се најсрдачније захваљујемо.

Северозападна страна копа, која је била у фокусу истраживања, представља изузетно инструктиван геолошки и археолошки локалитет, на кoјем се у профилу висине око 85 m налазе угљоносне серије горњег миоцена, седименти палеоделте са скелетом Mammuthus sp., лесно-палеоземљишне секвенце и остаци римског града и војног логора Viminacium.

Неки од најновихијих резултата геолошких истраживања пожаревачког Подунавља биће презентовано и на пролећном Збору СГД, који ће бити одржан у петак, 13. маја:

Јовановић, М., Гаудењи, Т., Марковић, С.Б., Савић, С. Лесни профил циглане у Пожаревцу
Гаудењи, Т., Јовановић, М., Марковић, С.Б. Палеоеколошка реконструкција на основу малакофауне профила циглане у Пожаревцу
Радаковић, Д., Миловановић, З. Могућности примене геофизичких метода у истраживању угља на примеру западног дела Костолачког басена
Стејић, П. Проблем генезе падинских седимената старијег квартара у пожаревачком Подунављу и јужном Банату
Танасковић, Љ. Делувијално-пролувијални седименти Кличевачке серије (лист Пожаревац 4, 1: 50 000)1. Екипа испред скелета Вике

2. Панорама копа Дрмно, април 2010.

3. Проф. др Небојша Васић

4. Трагови таласања

5. Неотектоника сантиметарских димензија


6. Геонаслеђе копа ДрмноЛинкови:

Нема коментара:

Постави коментар