уторак, 16. децембар 2014.

“црвене” серије неогена и квартараЗ А К Љ У Ч Ц И
радног састанка Комисијa за неоген и квартар СГД, одржаног 5.12.2014


Тема:  “црвене” серије неогена и квартара

1. Истраживање “црвених” континенталних серија неогена и квартара је важан задатак јер те творевине нису довољно добро стратиграфски дефинисане и позициониране.
2. Неопходно је да сви чланови Комисија, сходно расположивим капацитетима, наставе да раде на овој проблематици по договореној динамици..
3. Геолози чланови Комисија из  НИС-Гаспрома ће припремити и презентовати податке првенствено везане за подповршинске црвене серије доњег миоцена и тање „црвене“ серије у оквиру млађег неогена а базирано на подацима са регионалних профила, сеизмичких секција, каротажних мерења и дубоких бушотина.
4. Картирајући геолози Геолошког завода Србије немају довољно капацитета да при картирању ураде детаљније палеонтолошке анализе или узоркују за евентуална радиометријска датирања, али ће добро проучити, класификовати и презентовати све досадашње податке и резултате.
5. Потребно је активније укључити седиментологе у дискусију и анализирати њихове раније податке.
6. На наредним зборовима СГД, очекује се презентација новијих резултата чланова обе Комисије.
7. Све то као и стална коресподенција међу члановима и стручна дискусија,  ће допринети да се уобличи и напише јасна препорука за правилно дефинисање и именовање ових јединица у смислу њиховог представљања на ГК 1: 50 000  (слојеви, чланови, формације).


Београд, 15.12.2014.


др Тивадар Гаудењи, научни сарадник
др Љупко Рундић, ред.проф.

Нема коментара:

Постави коментар