недеља, 25. јануар 2015.

Записник са састанка радне групе за тзв. “црвене серије” неогена и квартара (23.1.2015)
ЗАПИСНИК
са састанка радне групе за тзв. “црвене серије” неогена и квартара
одржаног 23.01.2015. у Спомен соби Јована Жујовића (РГФ, Каменичка 6.) са почетком од 12 часова

Састанку присуствовали: Петар Стејић, Млађен Јовановић, Љупко Рундић, Тивадар Гаудењи.

На састанку везаном за тзв.“црвене серије” неогена и квартара, одлучено је да се започне озбиљнија активност по овој проблематици. Први простор који ће бити разматран је неогено-квартарна кластична сукцесија на простору Костолачког басена.

У том смислу, следећи састанак би се фокусирао на геологију и стратиграфију површинског копа Дрмно. То је један од малобројних али врло инструктивних, отворених и приступачних копова. Досадашњим радовима, а поготово новим интердисциплинарним истраживањима поводом открића мамута, постоји доста разлићитих тумачења стратиграфског редоследа, првенствено пакета седимената изнад угља.

Одлучено је да следећи састанак буде у петак, 6. фебруара 2015. у Геолошком заводу Србије (Ровињска 12), а П.Стејић ће заједно са колегиницом Љ. Танасковић, бити домаћин састанка и припремити најновије теренске и лабораторијске податке везане за то подручје.

23.01.2015.

Љ. Рундић
Т. Гаудењи

Нема коментара:

Постави коментар